OGŁOSZENIE ZBYCIA

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW.ŚW.JÓZEFA OPIEKUNA RODZIN

NOWOWIEJSKA 47
72-513 WISEŁKA
Tel./fax: 913265437
e-mail:parafiawiselka@gmail.com

OGŁOSZENIE       ZBYCIA

Parafia zamierza zbyć działkę nr 227 o powierzchni 4,5012 ha położonej w obrębie Wisełka, będącej własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Wisełce.